Proplach a dezinfekce vodovodů

Provádím proplachy a dezinfekci vodovodního potrubí a vodovodních řadů.Drobné vodoinstalatérské práce.

Proplach a dezinfekci vodovodního potrubí provádím ve všech typech objektů.Dezinfekce se provádí při nové výstavbě pro získání kolaudačního rozhodnutí, nebo rekonstrukci dále při zjištěné mikrobiální kontaminaci.Dezinfekce je prováděna v souladu s ČSN 75 5409,ČSN 806-4 a starší ČSN 73 666.O provedené dezinfekci je vystaven protokol.Cena za proplach a dezinfekci je kalkulována na základě poptávky.

Dezinfekční prostředky: K dezinfekci jsou používány prostředky,které jsou schváleny pro styk s pitnou vodou.A to přípravek SANOSIL SUPER 25 Ag směs peroxidu vodíku a stříbra schválený Zdravotním ústavem v Brně pod zn.18 A/2009 a 18 B/2009,který je vhodný pro všechny druhy materiálů,včetně nerezu nebo chlorový AQUASTERIL schválený Hlavním hygienikem České republiky č.HEM-3244-26.5.00/23277.

Postup dezinfekce: Dezinfekce se provádí nadávkováním dezinfekčního roztoku proporcionálním čerpadlem do již propláchnutého,napuštěného a odzkoušeného potrubí.Poté nastává samotná dezinfekce tzv.doba zdržení, která je závislá na znečištění a na použitém přípravku.Po provedení dezinfekce je do potrubí nadávkováno neutralizační činidlo(pouze u chlorového přípravku) a vodu je možno vypustit do kanalizace,vodovod propláchnout a voda se může běžně používat.

Technické podmínky: Dávkovací čerpadlo se připojuje na začátek dezinfikovaného potrubí,nejčastěji za vodoměr.Na potrubí musí být namontován ventil, postačuje 1/2" , ke kterému se připojí čerpadlo.Při samotné dezinfekci nelze používat vodu k žádným účelům.

Protokol a rozbor: Po ukončení proplachu a dezinfekce je vystaven protokol o jejím průběhu a koncentraci dezinfekčního přípravku.V případě potřeby mohu zajistit krácený rozbor, nebo poskytnu kontakt na laboratoř.

Cena a platba:Cena je kalkulována na základě poptávky,platba je možná fakturou nebo hotově.Nejsem plátce DPH.

Další činnosti: Poskytuji servisní a poradenskou činnost na domácích a průmyslových úpravnách vody-filtrace vody,změkčovací zařízení,odstranění železa a manganu,reverzní osmoza.Provádím regenerace odželezňovacích filtrů manganistanem draselným.

                        

 

                

 

Kontakt

Vladislav Totůšek
Lipové náměstí 1001/2 10700 Praha 10
607564023